AIR-ECO ROMAN GROBLICA

 

73-231 Krzęcin,

Objezierze 17

skr.poczt.nr 53

 

e-mail: air-eco@wp.pl

telefon: +48 507 777 881

telefon: +48 693 270 832

 

DOŁĄCZ DO RZETELNYCH FIRM

Galeria

 

Oferta

 

 


Firma AIR – ECO współpracuje z firmami w zakresie unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych. 
Nasza firma odbiera powstające odpady z takim wyliczeniem ażeby na terenie Państwa firmy nie były magazynowane większe ich ilości.

 

Mogą Państwo zbierać odpady do pojemników, beczek, worków foliowych lub luzem, a po zgromadzeniu partii transportowej (zostanie uzgodniona wraz z kosztami transportu) zgłaszać konieczność ich odbioru. W miarę potrzeb dostarczamy pojemniki do zbierania odpadów.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach - w momencie odbioru odpadów od wytwarzającego odpady – firma AIR - ECO staje się w pełni odpowiedzialna za ich dalsze zagospodarowanie.

 

Każdorazowo, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, ilość odebranych odpadów potwierdzona będzie w systemie BDO.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym managerem, który udzieli niezbędnych informacji:

 

Pani Agnieszka Malinowska-Groblica

e-mail: air-eco@wp.pl,

telefon: +48 507 777 881,

 

Liczymy na otrzymanie zaproszenia do złożenia oferty.

 

Oferta ogólna 

O Firmie

 

Firma AIR - ECO działa na podstawie posiadanej decyzji Starosty Choszczeńskiego nr OŚ.6233.5.2017.III z dnia 12.12.2017 roku zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych z terenu całego kraju, jak również w oparciu o posiadany numer rejestrowy w BDO - 000002325, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.21 ze zm.), otrzymany w dniu 23-02-2018 roku, potwierdzającym zezwolenie na transport odpadów, zbieranie, pośrednictwo i ich sprzedaż.

 

Biorąc pod uwagę iż firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, w przedmiotowym zakresie świadczymy również usługi w zakresie doradztwa ochrony środowiska, sporządzamy sprawozdania z odpadów i z emisji do Urzędów Marszałkowskich, innymi słowy kompleksowo obsługujemy kontrahenta pod względem wymogów ochrony środowiska.

 

Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli sprostać wszystkim Państwa wymaganiom.

 

Szczegóły dotyczące świadczonych usług zostaną uzgodnione w czasie bezpośrednich rozmów.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

 Decyzja 

 

Dokumenty i certyfikaty

 

 

 

 Decyzja 

 Decyzja roszczenie 
 NR rejestracyjny BDO 

 Certyfikat Szkolenia 

 Certyfikat ODPADY HELP 

 List Gratulacyjny 

Doświadczenie

Jakość

Solidność

na rynku od 2017 roku

odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

świadczą o nas opinie klientów

Z A M Ó W    B E Z P Ł A T N Ą    W Y C E N Ę

AIR-ECO

ROMAN GROBLICA